Po 2 tygodniach podróży i 1400 km sczyt trasy Transfogaraskiej zdobyty.

Autor: Dominik


2015 © Kołem Się Toczy · Crafted by Axonaris