Być w miejscach opisanych w literaturze. "Jeżeli nocną przybliżysz się dobą I zwrócisz ku wodom lice, Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą, I dwa obaczysz księżyce. "Świteź" Mickiewicza.

Autor: Agnieszka


2015 © Kołem Się Toczy · Crafted by Axonaris