W solidną ulewę ST43-303 ze składem węglarek z Dąbrowy Górniczej Ząbkowic do Będzina Łagiszy Elektrowni stoi na szlaku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - podg Piekło.

Autor: Sebastian


2015 © Kołem Się Toczy · Crafted by Axonaris